Dětské hřiště Záhřebská – Praha 2

datum: 2011

klient: Městská část Praha 2

parametry: užitná plocha 480 m2

kategorie: architektonická studie, realizační dokumentace