Výstava „V ZÁKOPECH 1.SV. VÁLKY“ – Praha

datum: 2014

klient: Vojenský historický ústav

parametry: užitná plocha 440 m2

kategorie: architektonická soutěž