Dětské hřiště MŠ Čtyřlístek_ Praha 2

datum: 2015

klient. Městská část Praha 2

parametry: užitná plocha 195 m2

kategorie: architektonická studie, DSP, DPS