Revitalizace historického centra města – Písek

Datum: 2015

Klient. Město Písek

parametry: užitná plocha 6 000 m2

kategorie: architektonická soutěž – 2.cena

autorský tým: Ivo Kraml, Patrik Šarmír, Martina Kubešová, Květa Čulejová