Sportoviště se zázemím v obci Chrášťovice

Datum: 2014

Klient. Obec Chrášťovice

parametry: užitná plocha 1300 m2

kategorie: architektonická studie, DÚR