Ing.arch.MgA. Květa Čulejová

DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Vysokoškolské vzdělání

ČVUT Praha – fakulta stavební, obor architektura a pozemní stavitelství / 2004 – 2011 / titul Ing. arch.

ČVUT Praha – fakulta architektury, obor průmyslový design – bakalářské studium / 2011 – 2013 /

– magisterské studium / 2014 – 2015 titul MgA.

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI

ODBORNÁ ČINNOST

TVŮRČÍ ČINNOST  

Spolupráce na projektech

Soupis vybraných prací (R – realizováno vč. stavby, V – stavba v realizaci, KP – kulturní památka, PZ – památková zóna, PR – památková rezervace)

Rekonstrukce pavlačového domu-bývalého mlýna, Na Výtoni, Pha 2 / 2014 V, KP, PR – spoluautor: ing.akad.arch. I. Kraml

Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Viničná, rehabilitace zeleně, Praha 2 / 2014 R, PR spoluautor: ing.akad.arch. I. Kraml

Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Londýnská, rehabilitace zeleně, Praha 2 / 2014 V, PR spoluautor: ing.akad.arch. I. Kraml

Interiér prodejen KILPI / 2014 V, spoluautor: ing.akad.arch.I.Kraml

Sportoviště se zázemím, obec Chrášťovice u Strakonic / 2014 V, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Rekonstrukce zámeckého křídla areálu tvrze v Dobrši na kulturní centrum – Dobrš u Volyně / 2013 -2014 V, KP, PZ spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Rozhledna na Šibeničním vrchu nad Dobrší / 2013 V, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Expozice „V zákopech 1.sv. války“, VHÚ Praha / 2013, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Rodinný dům Hodkovičky, Praha 4 / 2011 R, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Architektonické a designérské soutěže

Expozice Lesů ČR v Národním zemědělském muzeu v Praze / 2015 – 1.cena

Expozice Lesů ČR v Národním zemědělském muzeu Ohrada u Hluboké n.Vl. / 2015 – 2.cena

Pomník Milady Horákové – Praha 1 / 2014, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Hudba a politika – expozice Národního muzea v Praze / 2014 , spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Komenského most přes řeku Labe v Jaroměři / 2013, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Mezimostí – úprava parteru a břehu při řece Otavě v Písku / 2013, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Pomník aviatika Jana Kašpara v Pardubicích / 2013, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Pomník aviatika jana Kašpara – Pardubice / 2013, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Synagoga Čkyně – interiér a expozice / 2012, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Památník holocaustu – Brno / 2012, spoluautor: akad.soch. M. Pánek, ing.akad.arch. Ivo Kraml

Pomník letcům RAF – České Budějovice / 2012, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Domy na míru_DO-MOVE 01 / 2012, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml

Rozhledna na vrchu Kelčský Javorník / 2012, spoluautor: ing.akad.arch. Ivo Kraml